WordPress je rychlejší a jednodušší řešení a Drupal je vhodnější pro velké projekty a weby - s tímto názorem se ztotožňuje většina společnosti. Zlatou střední cestou je Joomla – má některé vlastnosti Drupalu, ale snadněji se ovládá. Všechny tři systémy CMS se ale dále rozvíjejí – Drupal je stále snadněji použitelnější, WordPress je vynalézavější a Joomla nabízí jak CMS, tak i základnu pro vývoj webu, na které CMS pracuje.

Drupal

Drupal se od roku 2001 z blogu vyvinul v propracovanou publikační platformu, která má více než 18 tisíc modulů vytvořených komunitou čítající bezmála 800 tisíc členů.

Pokud vytváříte weby s tisíci registrovaných uživatelů, které je potřeba rozdělit do různých skupin a přístupových vzorů, hodí se pro to dobře právě Drupal.Dries Buytaert Původní autor Drupalu

Využití

Drupal byl navrhnut jako oper source platforma pro publikování na webu. Své uplatnění najde také mezi vývojáři, kteří vytváří technicky propracované weby. Sám Buytaert uvádí: „V této komunitě je jiná úroveň obsluhy. Povahou je technologicky vyspělejší při srovnání s komunitami platformy Joomla a WordPressu.“

Rozšířitelnost

Drupal se během let vyvinul v propracovanou publikační platformu, která má více než 18 tisíc modulů vytvořených komunitou čítající bezmála 800 tisíc členů.

Mobile first

Největší pozornost se nyní věnuje mobilní sféře. „Mobilita vyžaduje zajistit skvělé chování v mobilních webových prohlížečích a umožnit tvorbu nativních mobilních aplikací pro Android nebo iOS nad Drupalem pomocí webových služeb. Budeme zajišťovat výstup z HTML5 již v základu. S podporou webových služeb bude Drupal fungovat jako úložiště obsahu, které je dostupné přes API.“ uvádí Buytaert.

Historie

Tvůrce Drupalu je Dries Buytaert, holandský student, který v roce 1999 napsal kód, který měl sloužit pro komunikaci s jeho kolegy. Systém pojmenoval „Drop“ a v roce 2001 byl založen projekt Drupal. Více o Drupalu

Budoucnost

Budoucnost Drupalu - Projekt Spark má za cíl zlepšit prostředí pro tvorbu ve verzi Drupal 8. „Přinese to více in-line editace i WYSIWYG a také zefektivnění prostředí pro tvorbu obsahu,“ slibuje Buytaert. V komunitě se plánuje také zlepšení funkce od správy konfigurace až po strategie ESI (Edge Side Includes) pro ukládání do mezipaměti, což by mělo větším webům umožnit podporovat miliardy zobrazení stránek.

Případová studie nasazení Drupalu

Integrated Device Technology (IDT) je výrobce elektronických součástek. Jeho technický marketingový manažer Andrew Luchsinger hledal vhodnější náhradu za jejich stárnoucí platformu ColdFusion, protože pro zákazníky bylo čím dál obtížnější vyhledávat on-line produkty v rostoucí nabídce výrobků. Jen pro upřesnění – produkty této firmy čítají bezmála 25 tisíc integrovaných obvodů a dalších elektronických součástek, z nichž každá se nabízí ještě v desítkách dalších variací. Toto byl hlavní důvod, proč chtěl Luchsinger zjednodušit zákazníkům vyhledávání, filtrování a zobrazování konfigurace, které potřebovali. Zkrátka něco, co by toto vše umožnilo a co současná platforma ColdFusion neumožňovala. IDT zvažovalo nový návrh webu pomocí technologií dostupných v produktu Microsoft SharePoint, které IDT již používalo a také WordPress. Kámen úrazu zde byla ale cena. Rozpočet byl „pouhých“ 200 tisíc dolarů, ale cenová nabídka při použití SharePoint byla dvojnásobná v porovnání s řešením CMS Drupal nebo WordPress, převážně kvůli licenčním poplatkům na software. Luchsinger uvedl: „Nebylo možné ospravedlnit dvojnásobné náklady za podobný výsledek.“ Na doporučení IT oddělení firmy IDT se Luchsinger zaměřil jen na WordPress a Drupal, ke kterému se posléze přiklonil vzhledem k lepšímu hodnocení bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že toho času IDT neměla interní vývojáře pro Drupal, využili možnosti kontaktovat společnost Mediacurrent, která použila jako základní vyhledávací stroj Apache Solr, vytvořila softwarový modul a propojila vše pomocí Java Scriptu. Jak uvedl Andrew Riley, ředitel vývoje pro Drupal v Mediacurrentu: „Drupal má dobré podpůrné moduly, které nám umožňují přidat do stroje Solr cokoliv chceme.“ Drupal umí vytvářet nekonečno typu obsahu, každý s libovolným počtem polí (atributů). „Flexibilita organizovanosti těchto polí a jejich prezentace uživatelům jak v oblasti zadávání dat, tak i při jejich zobrazování, jsou podstatou síly Drupalu. Drupal Vás neomezuje v tom, jak můžete zachytit, organizovat a prezentovat data pro širokou řadu aplikací.“ říká Jeff Diecks, víceprezident profesionálních služeb v Mediacurrentu. Nespornou výhodou pro firmu je, že přes Drupal mohou přidávat funkce mnohem rychleji, než to umožňoval předchozí systém. Nově najatý vývojář IDT Brendon Mosher má rovněž zkušenosti se s platformou Joomla, nicméně Drupal využil při zadání projektu, kdy měl nastavit oprávnění způsobem, který mu Joomla neumožňoval. „Rozhraní správy Joomla se o něco snáze používá, ale komunita Drupalu, jeho funkce a dokumentace tyto výhody mnohdy převáží,“ říká Mosher. Cílem Luchsingera bylo, aby byl web snadno použitelný především pro netechnicky založené osoby, které ho budou spravovat a to i v případě úprav složitých datových struktur. To byl ale oříšek, jelikož pro člověka, který přechází k Drupalu bez přípravy, může působit jeho uživatelské rozhraní trochu rozpačitě. Tento problém byl vyřešen tak, že IDT nechala firmu Mediacurrent upravit rozhraní. Jak Mosher dodává: „Síla Drupalu spočívá v jeho pružnosti, všechno lze rozšířit a přizpůsobit včetně vzhledu a organizovanosti uživatelského rozhraní pro správu.“ Jak se Luchsinger i Mosher shodují, Drupal byl správná volba a pokud by si měli vybrat znovu, zvolili by ho zas. Drupal, Joomla i WordPress jsou systémy CMS podnikové třídy. Zatímco některé projekty mají specifické požadavky, díky kterým je rozhodnutí jednoznačné, v mnoha dalších případech se může použít jiný z těchto tří systémů. Při zohledňování faktů, který CMS použít, by se měl brát ohled na to, zda má personál chystající se systém obsluhovat, již nějaké s jiným CMS. Vždy by bylo ovšem vhodné, aby uživatelé absolvovali školení. „Zatímco backendové rozhraní je jednoduché, někdy musíme poskytnout další školení našim netechnickým správcům, kteří spravují samotný web,“ vysvětluje Luchsinger. Stačilo však malé školení, aby byli všichni schopni systém používat.

Závěr o Drupalu

Klady
 • Vývojáři v komunitě Drupal bývají velmi technicky zdatní.
 • Více než 18 tisíc doplňkových modulů – tolik jich vytvořila tato komunita.
 • Drupal je vhodný pro propracované weby, které potřebují mnoho různých vlastních typů obsahu.
 • Vývojáři je využíván jako CMS i jako širší platformu pro vývoj webů.
Zápory
 • „Nevýhodou flexibility a schopností Drupalu je, že může být občas vnímán jako obtížněji použitelný,“ říká Dries Buytaert, šéf Drupalu, technologický ředitel a zakladatel společnosti Acquia, která se zabývá službami vývoje na platformě Drupal. Což vidí jako zápor především netechnicky založení manažeři mimo oblast IT, jako je například marketing. „Technická znamenitost, kde Drupal vyhrává, již není vždy klíčovým faktorem rozhodování. Snadnost použití se stává při výběru důležitějším parametrem, hodně se změnilo,“ tvrdí Buytaert.

Více o kladech a záporech Drupalu na hlavní straně

WordPress

V květnu 2003 se uvedl jako blogovací platforma a postupně se vyvíjel – nejdříve do blogovacího systému, který umožňuje uživatelům přidávat webové stránky mimo blog, dále pak do plně vybaveného systému CMS.

Lidé používají WordPress, když chtějí něco udělat rychle a když chtějí snadnou údržbuMatt Mullenweg spoluzakladatel WordPressu

Podle webu W3Techs je WordPress nejen nejoblíbenějším ale také nejrychleji rostoucí. Jak říká analytik Gartneru, Larry Cannell: „Drupal již dlouho poskytuje platformu, která umožňuje uspokojit širokou řadu potřeb. WordPress 3.0 však významně překlenul mezery ve flexibilitě.“

I proto, že nemusíte software stahovat z webu WordPressu a konfigurovat si vlastní prostředí LAMP, pokud nechcete, má WordPress pověst snadného používání. Spoustu technicky méně zdatných uživatelů používá hostingovou službu WordPress.com, která začátek ještě více usnadňuje. Joomla i Drupal využívají při rozhodování o směru vývoje softwaru jakousi komisi, komunita WordPressu je víceúrovňová, což může přinést rychlejší rozhodování. „Používáme princip benevolentního diktátora,“ vysvětluje spoluzakladatel Matt Mulenweg.

Co se chystá?

Co se chystá - Po dobu svého „působení“ se WordPress vyvinul z jednoduché blogovací platformy do podoby CMS. „Jak lidé používají tuto platformu k vytváření složitějších webů, vyvíjí se do aplikačního stroje. Časem bude podobnější vývojovému prostředí, jako jsou například Django nebo Rails. Už se to děje v oblasti určené pro pokročilé vývojáře,“ popisuje Mullenweg. Podle něj je v dnešní době možné použít WordPress jako back-end pro mobilní aplikace a nejen pro webové stránky.

Případová studie nasazení WordPressu

Plánem společnosti Atlantic Medie bylo spustit Quartz (QZ.com), digitální publikační web přinášející zprávy z globálního světa obchodu. Ředitel projektového inženýrství Michael Donhoe vyhodnotil funkce potřebné v systému pro správu obsahu, který měl zajišťovat chod nového webu a vybral si WordPress. Požadoval citlivý design, který by umožňoval použít jeden kód pro zobrazování na desktopu, tabletu a v mobilních zařízeních. Jeho požadavkem byla platforma, která by týmu umožnila vytvořit web od základu během čtyř měsíců, aby podporovala šest různých typů obsahu Quartzu a nabízela mnoho funkcí již v základu spolu s přídavnými moduly, aby se jeho tým nemusel starat o základní funkce jako vytváření map webu pro Google News a obecné vyhledavače. „S týmem tří vývojářů jsme neměli dostatek kapacity na vytváření uživatelského rozhraní,“ říká. Velice atraktivním se zdál fakt, že WordPress nabízí více než 21 tisíc modulů. „Když máte malý tým a před sebou velký úkol, je to obrovský bonus,“dodává. Mnoho osob z redakce už mělo z WordPressem zkušenost jako s blogovacím nástrojem, nicméně největší motivací byla snadnost použití WordPressu pro publikování nového obsahu. „Lidé nenávidí CMS, ale milují WordPress,“ tvrdí Paul Maiorana, ředitel služeb ve společnosti Automattic, která vyvíjí weby a kterou založil spoluzakladatel WordPressu Matt Mullenweg. Firmu Automattic si najala společnost Atlantic Media k vývoji a hostingu nového webu pomocí služby WordPress.com VIP, která je určena k hostování velkých webů podnikové třídy. Ačkoliv Michael Donohoe zvažoval framework CMS Django, nakonec od toho nápadu upustil, protože požadavky projektu Quartz byly velice odlišné. Jak sám uvádí: „Doba rozběhu ohledně konfigurace frameworku, rozsáhlé vytváření prototypů a nutnost sjednocení webu našemu časovému plánu nevyhovovaly.“ Další možností byl Drupal, ale po vyslechnutí názorů svých kolegů toto řešení zamítl. „Drupal může přinést komplikace. Je také založen více na Pythonu, a přestože už máme zkušenost as chorosti pracovat s tímto prostředím, v době projektu Quartz jsme je neměli,“ vysvětluje Donohoe. Cílem tvůrců webu Quartz byl citlivý design, který by umožňoval použít jeden kód pro zobrazování na desktopu, tabletu a v mobilních zařízeních. Díky podpoře HTML5 WordPressem umožnila projektu Quartz zajistit jasně formulované on-line rozhraní, aniž by bylo nutné vyvíjet nativní aplikace pro jednotlivé mobilní platformy nebo vytvářet oddělené verze webu pro tablety, mobilní zařízení a osobní počítače. „Quartz je dobrým příkladem toho, co je v současné době možné ve světě WordPressu,“ říká Maiorana. „Skutečnost, že má jediný a jednotný kód, který mu umožňuje oslovit čtenáře na různých platformách telefonů a tabletů iOS a Android a také stolních pc, je velmi působivá. Vypadá to stejně bez ohledu na zařízení, jaké používáte, neexistuje duplikace kódu a můžete vše zvládnout s malým týmem.“ „Kromě používání funkce šablon WordPressu využívá Quartz WordPress i jako rozhraní JSON API,“ uvádí Donohoe. Funguje to tak, že aplikace z JavaScriptu zavolá WordPress, aby jí poskytl data, a pomocí šablony na straně klienta vložené do této stránky zobrazí různé pohledy na rozmanité velikosti obrazovky. „Pro všechny stránky používáme stejnou šablonu WordPressu bez ohledu na to, zda zobrazujete hlavní stránku, nějakou zprávu, prezentaci, sponzorovaný obsah, autorský archiv nebo popis stránek,“ říká Donohoe. „Když opouštíte zprávu, nenačítáte ze serveru novou stránku. Obsah generujeme dynamicky a děláme aktualizace v rámci stejné stránky. V tomto smyslu nám to umožňuje mít jednostránkovou webovou aplikaci,“ dodává. V době navrhování to ovšem nebylo jak jednoduché. „Nemohli jsme pracovat s JSON API v původní podobě. Museli jsme udělat určité úpravy, ale to jsme věděli od začátku,“ vzpomíná Donohoe. Do WordPressu byllo jeho týmem přidáno několik vlastních polí a typů zpráv, které nejsou primárně ve výchozím API přítomné. Také připojili integraci výstupu z modulů, kterou napsali pro pro řízení zvýrazněného zobrazování potřebných kategorií v závislosti na situaci. „Vytvoření našeho vlastního API nám poskytlo větší pružnost tam, kde jsme ji potřebovali,“ uvádí Donohoe. Globálně je Donohoe s WordPressem spokojený. „Má komunitu, máte neomezený přístup ke kódu, je dobře zdokumentovaný a je snadnější najmout schopné vývojáře než u proprietárních systémů,“ libuje si Donohoe a dodává: „Tato komunita je vynikající, pokud jde o eutaziazmus, technické znalosti a dobře promyšlené příklady kódu. Jsme velmi nadšeni.“

Závěr o WordPressu

Klady
 • Obecně vzato je WordPress považován za nejjednodušší CMS pro technicky méně zdatné uživatele
 • Nabízí více než 21 tisíc přídavných modulů.
 • „Lidé používají WordPress, když chtějí něco udělat rychle a když chtějí snadnou údržbu,“ říká Matt Mullenweg, spoluzakladatel WordPressu a zakladatel firmy Automattic, která se zabývá webovým vývojem a je sponzorem WordPressu.
Zápory
 • Možnost práce WordPressu s multimediálním obsahem by mohla být lepší. „Teď je to podle mého názoru příliš těžkopádné,“ říká Mullenweg. V současné době by se mělo pracovat na usnadnění.
 • V komunitě WordPressu také pracují na zlepšení sociální integrace, a to především s Facebookem a Twitterem, a také na podpoře mobilních aplikací. Mullenweg tvrdí, že „jste-li zcela nový uživatel registrující se na webové stránky WordPressu z mobilního zařízení, měl by být tento proces již nyní mnohem snadnější.“

Joomla

V roce 2005 se objevila první verze Joomla, kdy se oddělila od open source komunity Mambo. Z toho vyplývá, že není na trhu tak dlouho, jako Drupal nebo WordPress. Joomla je v zásadě zlatou střední cestou mezi propracovaným, ale složitým Drupalem a méně komplikovaným WordPressem.

Je to jednodušší způsob pro lidi, kteří nejsou internetovými odborníky na plný úvazek, aby si byli schopni vytvářet vlastní webové stránky se všemi potřebnými funkcemiPaul Orwig Open Source Matters

„Je snadno použitelná, jako WordPress, ale také přináší některé schopnosti a pružnost Drupalu,“ uvádí Paul Orwig, prezident Open Source Matters, neziskové společnosti, která open source iniciativu Joomla podporuje.

K listopadu 2012 zaznamenal systém Joomla více než 36 milionů stažení a také více než 9,5 milionu v předchozích 12 měsících – tzn. meziročně 27% nárůst. „Model Joomla řízený komisí se zrodil ze separatistického hnutí vzniklého v Mambo Foundation a zahrnuje mnoho nadšených nezávislých myslitelů,“ tvrdí Orwig.

„Přidali jsme také nové rozhraní pro správce back-endu, které vytvořilo základ pro celkovou uživatelskou zkušenost. Uvidíte mnoho vylepšení a inovací, které budou i nadále stavět na tomto základě včetně konzistentnějších uživatelských rozhraní s tisíci rozšířeními Joomla,“ dodává Orwig.

Dále konstatuje, že je příliš brzy na to tvrdit, co bude obsahovat Joomla 4, ale pracovní skupiny se formují kolem několika iniciativ. Zkoumají se nové způsoby organizování obsahu a přístupu k němu a zjednodušení způsobu instalace rozšíření.

Budoucnost?

Na podzim loňského roku na trh vtrhla verze Joomla 3.0 se závazkem vydání aktualizací každých 18 měsíců a s tzv. dočasnými verzemi každých šest měsíců po rané osvojitele a vývojáře. „Musíme pracovat s rovnováhou mezi podporou myšlenek každého z nás a výsledkem vydáním softwaru každých šest měsíců,“ říká Orwig.

V současné době je Joomla k dispozici jako Joomla CMS a jako obecná platforma pro webový vývoj zvaná Joomla Platform. Druhou podobou je prakticky PHP framework, jenž vývojářům poskytuje možnost utvářet samostatné aplikace, které mohou běžet na desktopech, tabletech,smartphonech a v cloudu. Joomla Platform a Joomla CMS jsou sice samostatné projekty, nicméně Joomla CMS je jen aplikace, která běží na Joomla Platform. Joomla 3 představila kompletní rozhraní pro koncové uživatele, nový back-end pro vývojáře webových stránek a administrátory a podporu mobilních zařízení pomocí integrovaného frameworku Bootstrap.

Případová studie nasazení Joomly

VideoRay je výrobce dálkově ovládaných podvodních robotů. Jejich produkty využívají jak vědci při výzkumech, ale také armáda, vládní agentury nebo vymahači práva. Tato společnost potřebovala webové stránky, které by mohly účinně zvládnout 15 různých variant jejich produktů pro 12 různých účelů použití. Předchozí web byl spravován pomocí HTML, což popsal marketingový manažer firmy Brian Luzzi jako noční můru. „Použití open source CMS Joomla 2.5 ke znovuvytvoření webu nám zabralo jen čtyři měsíce a bylo velmi ekonomické,“ pochvaluje si Luzzi. Návrh udělal sám pomocí layoutů ve Photoshopu. Měl deset šablon, které si vybral a poté najal firmu CloudAccess, aby vytvořila web a integrovala moduly, jako např. Joomcart pro nakupování. Předchozí upravování stránek v HTML pomocí Dreamweaveru bylo unavující, nový back-end je daleko jednodušší. Společnost VideoRay potřebovala vlastní komponentu, aby mohla náležitě prezentovat své produkty a Joomla zahrnuje aplikační framework, oddělený od CMS, který vývojářům tvorbu takových součástí umožňuje. Díky platformě Joomla bylo toto rozšíření vyvinuto, tudíž bylo okamžitě k dispozici. Vzhledem k tomu, že někteří zákazníci firmy VideoRay dělají citlivou práci, chtěl Luzzi vytvořit prostor pro zobrazení heslem chráněného obsahu. Toto je funkce, kterou Joomla podporuje nativně. „Během prvních patnácti minut po vytvoření webu se systémem Joomla můžete mít přihlašovací formulář pro stránky chráněné heslem,“ říká Gafill. Tato funkce je podle Luzziho jednou z nejlepších na jejich webu. Nový web je pro zákazníky snadněji použitelný a lépe se v něm orientují, než na webu původním. „Měli jsme nějaké vlastní komponenty, jako například konfiguraci produktů na základě databáze, které moc dobře nefungovaly,“ vzpomíná Luzzi. Výrobky VideoRay mají mnoho podproduktů a možností, které nelze snadno integrovat do některého z nákupních košíků dostupných pro řešení Joomla, což může být příčinou právě zmíněného problému. Dostat tyto konfigurace produktů do systému nebylo snadné, ale vývojáři CloudAccesu byli schopni upravit funkčnost tak, aby byla vhodná pro potřeby firmy VideoRay. „To je důvod, proč jsme zvolili cestu vlastního upraveného webu Joomla a rozšíření,“ říká Luzzi.

Závěr o Joomle

Klady
 • Joomla se hodí do organizací, které nemají specializované IT oddělení.
 • „Je to jednodušší způsob pro lidi, kteří nejsou internetovými odborníky na plný úvazek, aby si byli schopni vytvářet vlastní webové stránky se všemi potřebnými funkcemi,“ tvrdí Paul Orwig, prezident Open Source Matters.
 • Ve verzi Joomla 3 jsou již v základu podporováni mobilní uživatelé. Většina open source CMS podporuje MySQL, platforma Joomla přidala podporu nejen PostgreSQL, ale i komerčních systémů, jako jsou Microsoft SQL Server, cloudová služba Azure nebo Oracle.
 • Dále podporuje desítky různých jazyků a nabízí výběr z desíti tisíc nejrůznějších rozšíření.
Zápory
 • Ne vše je tak snadné, jako u WordPressu. Systém oprávnění, neboli systém kontroly přístupu je výkonný, nicméně bez určitého doladění může být lehce neohrabaný. To mohou vyřešit rozšíření od nezávislých dodavatelů. Ne vždy ovšem metoda řízení projektů Joomla založená na komisi dobře funguje, občas proto pozdržela rozhodování.
 • V komunitě přišli na zlepšování procesů, vytvořili proto nový plán vydávání verzí, který obsahuje méně významné formy každých šest měsíců a velkou revizi jednou za osmnáct měsíců, na kterou mohou přejít větší produkční webové stránky.
 • Ne vždy spolu rozšíření Joomla dobře spolupracují, ale to se může stát i v jiných komunitních projektech.