Integrated Device Technology (IDT) je výrobce elektronických součástek. Jeho technický marketingový manažer Andrew Luchsinger hledal vhodnější náhradu za jejich stárnoucí platformu ColdFusion, protože pro zákazníky bylo čím dál obtížnější vyhledávat on-line produkty v rostoucí nabídce výrobků. Jen pro upřesnění – produkty této firmy čítají bezmála 25 tisíc integrovaných obvodů a dalších elektronických součástek, z nichž každá se nabízí ještě v desítkách dalších variací.

Toto byl hlavní důvod, proč chtěl Luchsinger zjednodušit zákazníkům vyhledávání, filtrování a zobrazování konfigurace, které potřebovali. Zkrátka něco, co by toto vše umožnilo a co současná platforma ColdFusion neumožňovala. IDT zvažovalo nový návrh webu pomocí technologií dostupných v produktu Microsoft SharePoint, které IDT již používalo a také WordPress. Kámen úrazu zde byla ale cena. Rozpočet byl „pouhých“ 200 tisíc dolarů, ale cenová nabídka při použití SharePoint byla dvojnásobná v porovnání s řešením CMS Drupal nebo WordPress, převážně kvůli licenčním poplatkům na software.

Luchsinger uvedl: „Nebylo možné ospravedlnit dvojnásobné náklady za podobný výsledek.“ Na doporučení IT oddělení firmy IDT se Luchsinger zaměřil jen na WordPress a Drupal, ke kterému se posléze přiklonil vzhledem k lepšímu hodnocení bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že toho času IDT neměla interní vývojáře pro Drupal, využili možnosti kontaktovat společnost Mediacurrent, která použila jako základní vyhledávací stroj Apache Solr, vytvořila softwarový modul a propojila vše pomocí Java Scriptu.

Jak uvedl Andrew Riley, ředitel vývoje pro Drupal v Mediacurrentu: „Drupal má dobré podpůrné moduly, které nám umožňují přidat do stroje Solr cokoliv chceme.“ Drupal umí vytvářet nekonečno typu obsahu, každý s libovolným počtem polí (atributů). „Flexibilita organizovanosti těchto polí a jejich prezentace uživatelům jak v oblasti zadávání dat, tak i při jejich zobrazování, jsou podstatou síly Drupalu. Drupal Vás neomezuje v tom, jak můžete zachytit, organizovat a prezentovat data pro širokou řadu aplikací.“ říká Jeff Diecks, víceprezident profesionálních služeb v Mediacurrentu. Nespornou výhodou pro firmu je, že přes Drupal mohou přidávat funkce mnohem rychleji, než to umožňoval předchozí systém.

Nově najatý vývojář IDT Brendon Mosher má rovněž zkušenosti se s platformou Joomla, nicméně Drupal využil při zadání projektu, kdy měl nastavit oprávnění způsobem, který mu Joomla neumožňoval. „Rozhraní správy Joomla se o něco snáze používá, ale komunita Drupalu, jeho funkce a dokumentace tyto výhody mnohdy převáží,“ říká Mosher. Cílem Luchsingera bylo, aby byl web snadno použitelný především pro netechnicky založené osoby, které ho budou spravovat a to i v případě úprav složitých datových struktur. To byl ale oříšek, jelikož pro člověka, který přechází k Drupalu bez přípravy, může působit jeho uživatelské rozhraní trochu rozpačitě. Tento problém byl vyřešen tak, že IDT nechala firmu Mediacurrent upravit rozhraní.

Jak Mosher dodává: „Síla Drupalu spočívá v jeho pružnosti, všechno lze rozšířit a přizpůsobit včetně vzhledu a organizovanosti uživatelského rozhraní pro správu.“ Jak se Luchsinger i Mosher shodují, Drupal byl správná volba a pokud by si měli vybrat znovu, zvolili by ho zas. Drupal, Joomla i WordPress jsou systémy CMS podnikové třídy. Zatímco některé projekty mají specifické požadavky, díky kterým je rozhodnutí jednoznačné, v mnoha dalších případech se může použít jiný z těchto tří systémů. Při zohledňování faktů, který CMS použít, by se měl brát ohled na to, zda má personál chystající se systém obsluhovat, již nějaké s jiným CMS. Vždy by bylo ovšem vhodné, aby uživatelé absolvovali školení. „Zatímco backendové rozhraní je jednoduché, někdy musíme poskytnout další školení našim netechnickým správcům, kteří spravují samotný web,“ vysvětluje Luchsinger. Stačilo však malé školení, aby byli všichni schopni systém používat.

Zpátky na Rozdíl mezi Drupalem, WordPressem a Joomlou