V rámci nedávného veletrhu "Výstava VODOVODY A KANALIZACE" jsem měl příležitost spolupracovat se zákazníkem Sovak a provádět hloubkové rozhovory s jejich komisemi. Hlavním cílem bylo získat informace o jejich pracovním toku a práci s dokumenty, identifikovat slabiny a příležitosti a využít tyto poznatky pro vývoj našeho nového řešení v Drupal 10.

Během rozhovorů jsem měl možnost detailněji porozumět Sovakově současnému pracovnímu procesu. Komise sdílely své zkušenosti s prací s dokumenty a popsaly, jakým způsobem využívají stávající systémy a technologie. Zároveň jsme se zaměřili na identifikaci slabých míst a oblastí, ve kterých by mohlo dojít k vylepšením.

Díky těmto rozhovorům jsme získali cenné poznatky o tom, jakým způsobem můžeme optimalizovat pracovní postupy a zjednodušit práci s dokumenty pro Sovak. Na základě získaných informací budeme schopni vyvinout nové řešení v Drupal 10, které bude lépe odpovídat potřebám Sovaku. Tato aktualizace umožní Sovaku efektivněji pracovat s dokumenty, identifikovat příležitosti ke zlepšení a dosáhnout vyšší úrovně produktivity.

Jsme nadšeni, že jsme měli možnost spolupracovat s Sovakem a využít jejich znalostí a zkušeností k vývoji našeho nového řešení. Věříme, že nový Drupal 10 systém poskytne Sovaku moderní a robustní platformu pro jejich dokumentační workflow a pomůže jim dosáhnout lepších výsledků v oblasti vodovodů a kanalizace.