Nemusím ani říkat, že tvorba modulu vyžaduje, abychom modul pojmenovali. Je zde však jedna nejasnost, kterou bychom si měli na začátku vyjasnit – moduly Drupalu mají dva názvy:

  • Název čitelný pro člověka: tento název je určený k tomu, aby jej četli lidé. Měl by obsahovat jedno nebo více slov, a tato slova bychom měli oddělit mezerami (v angličtině by mělo ještě každé slovo začínat velkým písmenem). Jeden z nejoblíbenějších modulů Drupalu má kupříkladu název Views. Méně oblíbený modul Drupalu 6 nese název Eldorado Superfly.
  • Název čitelný počítačem: tento název používáme interně v systému Drupal. Může se skládat z malých a velkých písmen, z číslic a znaku podtržítka (používání velkých písmen se však nedoporučuje). Žádné jiné znaky nejsou povoleny. Výše uvedené moduly mají následující názvy čitelné počítačem – views a eldorado_superfly.

Je vhodné, aby se oba názvy modulu co nejvíce podobaly. Mezery bychom měli nahrazovat podtržítky.

Velká písmena bychom měli zaměňovat za malá písmena.

Díky této konvenci pojmenování můžeme oba názvy používat střídavě a nemusíme zdůrazňovat, o kterém z nich právě mluvíme. V situacích, kdy je nutné oba názvy rozlišovat, se musíme vyjadřovat opatrně.