Drupal je sofistikovaná platforma a už jen z výše uvedeného přehledu je jasné, že obsahuje bezpočet systémů a struktur, které musíme znát. V této části najdete nástroje pro zjednodušení vývojového procesu. Předpokládá se, že máte vlastní webový server a nástroje pro programování v jazyce PHP. Každý používá jiný editor, operační systém a webový server, takže je zřejmé, že dobrých nástrojů pro vývoj aplikací PHP je spousta. Drupal nepožaduje ke svému vývoji nic speciálního. Pokud začínáte s vývojem, možná vám přijdou vhod stránky Acquia na adrese http://acquia.com. Tyto stránky nabízí kompletní zásobu aplikací k tomu, abyste mohli začít programovat v operačním systému Windows, Linux nebo Mac OS X. Přestože není nutné používat ladící nástroj pro jazyk PHP, s velkou pravděpodobností zjistíte, že nástroje typu Xdebug nebo Zend Debugger jsou užitečné (učil jsem se, jak Drupal funguje tak, že jsem procházel nahrávání celé stránky krok za krokem).

Správa verzí pomocí systémů Git a CVS

Správa zdrojového kódu je klíčovou součástí životního cyklu vývoje softwaru. V tomto ohledu se systém Drupal 7 shoduje s přechodovým obdobím pro celou komunitu okolo Drupalu. V minulých letech se zdrojový kód Drupalu udržoval ve starobylém systému CVS (Concurrent Versioning System). Jak se Drupal rozrůstal, potřeby komunity se začaly měnit. Proto se nyní Drupal přesouvá do systému pro správu verzí Git. Jelikož začínáme pracovat se zdrojovým kódem Drupal, je vhodné mít všechny nezbytné nástroje pro práci se systémem Git. Nástrojů skutečně není nedostatek – od programů pro příkazový řádek až po plně vybavené desktopové aplikace.

Webové stránky popisující rozhraní API a programovací standardy

Abyste mohli psát dobrý zdrojový kód pro Drupal, potřebujete dostatek základních znalostí. Samozřejmě se budu snažit vám tyto znalosti poskytnout. Existují však dva zdroje informací, které by měli mít začínající vývojáři Drupalu po ruce. Prvním z nich je oficiální online dokumentace rozhraní API. Téměř všechny funkce Drupalu jsou zdokumentované pomocí komentářů vnořených ve zdrojovém kódu. Program Doxygen poté extrahuje tyto komentáře a formátuje je. Kompletní dokumentaci rozhraní API najdete na adrese http:// api.drupal.org/api/drupal. Kromě toho, že budeme používat funkce rozhraní API systému Drupal, budeme se snažit dodržovat konvence programování v tomto systému. Mezi praxí osvědčené postupy při vývoji software patří snaha o zachování zdrojového kódu čistého, konzistentního a čitelného. Jedním ze způsobů jak toho dosáhnout, je odstranit drobné odchylky v kódu následováním zavedeného standardu. Toto pravidlo je důležité zejména u platforem typu Drupal, do jejichž zdrojového kódu přispívají tisíce vývojářů. Bez programovacích standardů by se brzy zdrojový kód stal nepřehlednou změtí stylů a cenný vývojový čas by padl převážně na rozlušťování obsahu kódu místo na práci na něm. Webové stránky Drupalu obsahují příručku o praxí osvědčených postupech (http://drupal.org/ node/360052), přičemž jedna její část se věnuje programovacím standardům (http://drupal.org/ coding-standards). Všichni vývojáři Drupalu se řídí těmito standardy. Přestože se snažíme těchto standardů držet, na mnoha místech nemusíte z kontextu poznat, že se jedná o standard, protože to zde není explicitně uvedeno. Noví vývojáři by si tedy měli přečíst o programovacích standardech na výše uvedené adrese.

Moduly určené vývojářům

Neměli bychom zapomenout na několik vývojových a administrativních modulů Drupalu. Tyto nástroje si instalujeme na server, abychom si zjednodušili vývoj v Drupalu.

Modul Developer

Modul Developer (zkráceně Devel) nabízí sofistikované nástroje, které mají usnadňovat tvorbu a ladění zdrojového kódu pro systém Drupal. Více informací o něm najdete na adrese http://drupal. org/project/devel. Zde je pár funkcí tohoto modulů:

  • Funkce pro vypisování objektů a polí na formátovaný výstup.
  • Nástroje pro analýzu využití a výkonu databáze.
  • Nástroj tématu vzhledu znázorňující (graficky), jaké elementy stránky jsme stylovali funkcemi nebo šablonami.
  • Generátor obsahu pro rychlé naplnění našich webových stránek testovacím obsahem.

Drush (prostředí Drupalu)

Někdy je mnohem jednodušší spouštět některé úlohy jediným příkazem z příkazového řádku. Prostředí Drush nabízí rozhraní příkazového řádku. S jeho pomocí můžeme spouštět úlohy prostřednictvím stisků několika kláves – http://drupal.org/project/drush. Při vývoji často potřebujeme vymazat vyrovnávací paměti, spouštět určité úlohy nebo zavádět data na vzdálený server. Díky prostředí Drush tyto úlohy snadno provedeme.

Modul Coder

Modul Coder poskytuje dvě důležité funkce:

  • Umí ověřovat, zda zdrojový kód vyhovuje programovacím standardům Drupalu.
  • Umí převádět moduly z jedné verze Drupalu do jiné verze – http://drupal.org/project/coder.

​Začínající vývojáři v Drupalu jistě ocení, že tento modul automaticky vyhodnotí, jestli jejich nový kód dodržuje zavedené standardy.