Drupal 5 jako bojovník

Do Drupal 5.0 byla integrována slavná knihovna jQuery, knihovna pro jednodušší psaní javascriptů. Drupal byl v tomto ohledu velmi rychlý oproti svým CMS oponentům a pomáhal tak definovat tento webový standard. Další novinkou byly předpřipravené Drupal distribuce pro různé účely. Obrovskou novinkou byla také instalace ve webovém prohlížeči, která vyžadovala mnohem méně času. Uživatelé mohli nyní cashovat soubory na pozadí a vytvářet vlastní typy obsahu. Moduly byly přesunuty do vlastní složky modules. CSS styly se teď dokázali caschovat do jednoho souboru, aby se zrychlilo načítání. Vzniklo také nové téma - Garland. Na konci bylo v jádru Drupalu 29 modulů a vývoj trval 8.5 měsíců.

Drupal 5
2007