Headless Drupal je termín používaný pro Drupal instalaci, která je konfigurovaná tak, aby poskytovala obsah jako služba pomocí rozhraní API (Application Programming Interface), aniž by měla vlastní front-end uživatelského rozhraní. To znamená, že headless Drupal nemá vlastní webové stránky nebo webové rozhraní, ale může poskytovat data a obsah prostřednictvím API pro jiné aplikace nebo webové stránky, které je používají jako zdroj obsahu. Headless Drupal je často používán v kombinaci s jinými technologiemi, jako je React nebo Vue.js, pro vytváření moderních, responzivních webových stránek nebo aplikací.