Drupal 8 jako vizionář

Drupal 8. Ach Drupal 8 :) Verze 6 a 7 byli zásadními milníky a od osmičky se očekávalo, že půjde ještě dál. V listopadu 2015 vyšla revoluční verze Drupal 8.0, která přinesla značné změny a vylepšení. Mezi ně patří mmj. konečně integrovaný WYSIWYG editor, mobile first myšlení, propracovanou podporu překladů a samostatnou kapitolou je pak možnost vytvořit z Drupalu aplikaci pomocí vlastních API. Stabilní verze vychází až roku 2017. Drupal 8 poprvé implementoval kód, který vznikl v jiné komunitě než v té Drupalí. Tento kód je značně objektově orientovaný. Modul views byl integrován do jádra, spolu se spouštěči Bulk. Mnoho API v jádru má nyní vlastní modulární systém. Konfigurace nyní funguje na bázi YAML souborů, které mohou být upravovány spolu s kódem. Koncept z Facebooku, BigPipe, se stal součástí verze 8.1. Tento koncept pomáhá nahrávat obsah rychleji načítáním nejprve nakešovaných částí. Na front-endu je PHP zjednodušeno do Twigových šablon, které se snadněji upravují a vytvářejí.

Drupal 8
2015