Drupal 3 jako světový hráč

Ve verzi Drupal 3.0 se staly uzly (nodes) a základní strany primárními jednotkami obsahu. Všechny typy obsahu - story, book, diary, forum, blog - existovaly jako uzel, který byl spravován modulem node. Komentáře začaly být připojovány jako příslušníci uzlů. Vzniká také Drupal.org. Tím, že v roce 2002 migroval web na KernelTrap.org na Drupal 3.0.2, si Drupal získal pozornost ve světě. Vývoj drupalu 3 trval 6 měsíců a obsahoval 26 modulů.

Drupal 3
2001