Drupal 2 jako tlumočník

Drupal 2.0 přidal možnost překladů, všem drupalistům známou funkci t(). To umožňovalo spustit web v jiném jazyku. Aby toho bylo docíleno, musel se upravit konfigurační soubor a SQL databáze. Drupal 2.0 také přidal větší komplexnost obsahu možnostmi ohodnotit obsah nebo sekce (které se později změnili v taxonomie). Přibyla také uživatelská práva. Dohromady šlo o 22 modulů v jádru a 2 měsíce vývoje. V tomto roce vzniklo také logo drupalu (Druplicon).

Drupal 2.0
2001